سامسونگ و کاهش سفارش قطعات مورد نیاز برای تولید تبلت ها و موبایل های پرچمدار